dr Kamila Tarnacka | Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Tarnackiej
15255
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15255,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive

KT Legal

Założycielem kancelarii KT  LEGAL jest radca prawny dr Kamila Tarnacka, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych klientów, w tym m. in. na stanowisku partnera i szefa praktyki energetycznej w międzynarodowej kancelarii Baker&McKenzie.

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi klientami działającymi w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki, projektów infrastrukturalnych oraz sektora publicznego. Pracujemy również dla organizacji branżowych, wspierając je w procesach legislacyjnych, a także przy rozwiązywaniu problemów prawnych i wypracowywaniu stanowisk w wybranych obszarach. Członkowie naszego zespołu rekomendowani są przez prestiżowe rankingi prawnicze takie jak Chambers & Partners oraz Legal 500.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawna podmiotów działających w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, w tym:

Przedsiębiorstw energetycznych

Przedsiębiorstw infrastrukturalnych

Funduszy inwestycyjnych i banków

Deweloperów

Izb gospodarczych i stowarzyszeń

Zespół

dr Kamila Tarnacka

jest radcą prawnym i posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych klientów działających w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Kompleksowo obsługiwała projekty budowy i modernizacji źródeł wytwórczych w tym konwencjonalnych i wiatrowych, a także projekt budowy pierwszej elektroni jądrowej w Polsce, projekty poszukiwawcze i wydobywcze, działalność przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży, zakupu i obrotu energią elektryczną, ciepłem i gazem, doradzała przedsiębiorcom w kwestiach regulacyjnych, transakcyjnych i spornych, a także prowadziła obsługę procesów prywatyzacyjnych w energetyce. Posiada także doświadczenie w obsłudze pionierskich w Polsce projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym projektów typu „waste to energy”. Doradzała również organizacjom branżowym w procesach legislacyjnych, a także przy rozwiązywaniu problemów prawnych i wypracowywaniu stanowisk branżowych w wybranych obszarach.

Doświadczenie i wyróżnienia

W latach 2011-2014 jako partner w kancelarii Baker&McKenzie kierowała praktyką energetyczną tej kancelarii. We wcześniejszych latach zdobywała doświadczenie zawodowe m. in. w międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna. Jest ekspertem z zakresu energetyki rekomendowanym przez prestiżowe rankingi prawnicze takie jak Chambers & Partners oraz Legal 500, ponadto w 2014 r. otrzymała wyróżnienie w rankingu IFLR Euromoney Women in Business Law.

Małgorzata Kliczkowska-Iwaszkiewicz

jest radcą prawnym i specjalizuje się w obsłudze prawnej klientów z sektora energetycznego w zakresie kwestii permittingowych i ochrony środowiska. Doradzała przy obsłudze budowy oraz modernizacji elektrowni konwencjonalnych i wiatrowych, akwizycjach i prywatyzacjach, a także w projektach typu “waste to energy”

Doświadczenie i wyróżnienia

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie wieloletniej pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych Baker&McKenzie oraz Cameron McKenna, a także w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte.

Edyta Błaszczyk

jest radcą prawnym i specjalizuje się w zakresie prawa zamówień publicznych, obsługi procesu inwestycyjnego, w tym na bazie kontraktów FIDIC, ubezpieczeń gospodarczych, prawa cywilnego i gospodarczego, dochodzenia roszczeń z produktów finansowych. Jest mediatorem w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. i Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A., w ramach współpracy z Kancelarią CWW, a także przy obsłudze prawnej wielu podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym Gminy Wrocław, Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., Portu Lotniczego Wrocław S.A. oraz PM Group Polska Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA

OFERTA

Nasze usługi dla klientów z branży energetycznej i infrastrukturalnej obejmują kompleksową obsługę prawną transakcji i inwestycji, jak i wsparcie klientów w ich bieżącej działalności oraz w procesie legislacyjnym.

Project development

M&A

Kwestie regulacyjne

Kwestie kontraktowe

Trading

Kwestie korporacyjne

leaf37

Ochrona środowiska

paper

Proces legislacyjny

Project development

 • identyfikacja istotnych kwestii i ryzyk prawnych, analizy prawne związane z wdrożeniem projektu
 • kwestie prawne związane z planowaniem i lokalizacją inwestycji
 • wsparcie przy zabezpieczeniu tytułów do nieruchomości, ujawnienie praw w księgach wieczystych i rejestrach
 • wsparcie w uzyskaniu decyzji w sprawie warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, pozwoleń na użytkowanie, koncesji, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych wymaganych przy realizacji projektu
 • wsparcie w procesie przygotowywania, negocjowania oraz zawierania kluczowych umów projektowych
 • wsparcie przy zawieraniu umów o dofinansowanie inwestycji
 • kwestie sporne

M&A, Prywatyzacje

 • badania prawne projektów (due diligence)
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu optymalnej struktury transakcji
 • wsparcie w przygotowaniu ofert
 • wsparcie transakcyjne
 • kwestie ochrony konkurencji, w tym uzyskiwanie zgody na koncentrację
 • czynności closingowe

Kwestie regulacyjne

 • wsparcie w kwestiach związanych ze stosowaniem instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
 • wsparcie i reprezentowanie klientów przy uzyskiwaniu koncesji, zatwierdzaniu taryf oraz uzyskiwaniu innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • kwestie prawne związane z systemem wsparcia w formule certyfikatów lub aukcji
 • wsparcie w postępowaniach spornych w energetyce, w tym dotyczących odmowy wydania warunków przyłączenia/zawarcia umów przyłączeniowych, a także sporów z Prezesem URE
 • wsparcie w pracach legislacyjnych nad regulacjami z zakresu energetyki
 • wsparcie przy innych kwestiach regulacyjnych

Kwestie kontraktowe

 • wsparcie w procesie zawierania umów związanych z procesem budowlanym (w formule kontraktu „pod klucz” lub w formule kontraktów rozproszonych)
 • wsparcie w procesie zawierania umów na dostawę i montaż urządzeń, umów na obsługę i serwisowanie urządzeń
 • wsparcie w procesie zawierania umów na dostawy paliw (węgla, gazu, biomasy) do jednostek wytwórczych
 • wsparcie w procesie zawierania umowy przyłączeniowej oraz uzyskania poprzedzających ją warunków przyłączenia
 • wsparcie w procesie zawierania umów zabezpieczających strumień przychodów umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych/czerwonych/żółtych/fioletowych certyfikatów, umów sprzedaży ciepła oraz umów powiązanych

Trading

 • wsparcie i reprezentowanie klientów przy uzyskiwaniu koncesji na obrót gazem lub energią elektryczną
 • kompleksowa obsługa prawna wejścia na polski rynek podmiotów zagranicznych w celu prowadzenia działalności polegającej na obrocie gazem/energią elektryczną
 • wsparcie w procesie zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej/gazu ziemnego/ciepła, umów dystrybucyjnych/przesyłowych oraz umów kompleksowych
 • wsparcie w procesie zawierania umów sprzedaży zielonych/czerwonych/żółtych/fioletowych certyfikatów oraz umów powiązanych

Kwestie korporacyjne

 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych spółek oraz grup kapitałowych
 • obsługa procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek
 • obsługa podwyższania i obniżania kapitału zakładowego
 • obsługa procesu umarzania udziałów/akcji
 • obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • tworzenie i rejestracja spółek i oddziałów

Ochrona środowiska

 • doradztwo w kwestiach prawnych związanych z procesem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskiwaniem decyzji środowiskowych
 • doradztwo w kwestiach prawnych związanych z udziałem organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych, w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • wsparcie w zakresie innych aspektów środowiskowych, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, odprowadzania ścieków, ochrony przed hałasem, itd.
 • doradztwo prawne związane z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin ze złóż
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z opłatami i karami środowiskowymi

Proces legislacyjny

 • analizy prawne dotyczące obowiązujących i proponowanych regulacji, identyfikacja problemów i ryzyk prawnych
 • przygotowywanie propozycji regulacji
 • wsparcie prawne w rozmowach z odpowiednimi organami administracji publicznej oraz z innymi podmiotami zainteresowanymi

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Kamili Tarnackiej

Mokotowska 1/Zebra Tower, X piętro
00-640 Warszawa

kamila@tarnacka.eu
+48 512 376 259